NSA - JC14     NSA - mok2    NSA - jolie11
.            houses hp                                       house mokelei                               house jo-li
NSA - amazw       NSA - nestzw     NSA - mm
             house ama                                         house nest                                  house m&m
NSA - anemoonzw      NSA - kriek      NSA - joelzw
         houses anemoon                                cc kriekelaar                                    house joel
NSA - evazw       l'escautzw        NSA - others
            house adam                                  partner at l’escaut                      other architectures