Wedstrijden

Woningen HP

Pilootproject kwalitatieve woningen voor permanente campingbewoners, realisatie van 10 woningen, collectieve infrastructuur, buitenaanleg te Durbuy, iov Woningfonds Wallonië.

Laureaat wedstrijdontwerp, procedure stopgezet.

Team: Nele Stragier – Alive Architecture ism Util StruktuurstudiesEcorce Ingénerie, Medewerkers: Hans Eelens, Thomas Amouyal, Arnaud Kinnaer

Het Waals Gewest lanceerde een wedstrijd voor de realisatie van een ambitieus pilootproject voor de constructie van 10 woningen aangepast aan de noden van permanente campingbewoners.

De ambitie is om economische, duurzame en reproduceerbare woningen te concipiëren binnen een proces waarin de bewoner als participant nauw betrokken wordt.

Het project focust op 3 methodologiën om deze ambitie waar te maken;
Toolbox landschap; De woningen worden georganiseerd rond een collectieve groenruimte waarbij zichten op het omliggend landschap worden gevrijwaard. Elke woning is in directe relatie met deze collectieve buitenruimte.

Toolbox architectuur; De woningen werden tot een minimale oppervlakte gereduceerd om het collectief en natuurlijk bestaand landschap open te houden. Een collectieve infrastructuur compenseert de woonbehoeftes en stimuleert het samenleven en ontmoeten binnen de gemeenschap. De woningen zijn gebaseerd op een modulair systeem dat bestaat uit prefab gevelelementen die volgens de wens van de bewoner de woning personaliseert. Elke woning beschikt over een uitbreidbare zone die volgens de toekomstige noden van de bewoner vrij invulbaar is, als extra kamer of extra leefruimte.

Toolbox participatie; Van bij aanvang wordt de bewoner betrokken bij het vormgeven van dit gemeenschappelijk project. Dmv workshops wordt de bewoner op een dynamische manier verantwoordelijk voor het welslagen van het project. Daarbij worden de competenties van de toekomstige bewoners en de betrokkenheid van de lokale verenigingen afgetast en ingezet.

 

NSA - JC13.jpg

 

 

NSA - JC8.jpg

 

NSA - JC15

 

NSA - JC2.jpg

 

NSA - JC1l

 

NSA - JC3.jpg

 

Woningen Anemoon

Laureaat wedstrijdontwerp van 20 vrijstaande boslofts, passief woningen, te Tienen. Opdrachtgever PPS Armada – Stad Tienen

Team: Nele Stragier ism Périphériques Architectes, Joost D’Hellem, Franck Boutté Consultants

NSA - anemoon1
NSA - anemoon

Kriekelaar

Wedstrijdontwerp voor onthaal van gemeenschapscentrum De Kriekelaar
te Schaarbeek, opdrachtgever Vlaamse Gemeenschap

Team: Nele Stragier ism Joost D’Hellem, Cobe Ingenieurs

 

NSA - kriek1

 

NSA - kriek

 

NSA - kriek2
< WERK