Mph

Uitbreiding van het Fotografiemuseum met auditorium, expozalen, cafetaria, bibliotheek
 te Charleroi voor het ministerie van de Franse Gemeenschap.
In opdracht van l’escaut architecture
Foto’s: Gilbert Fastenaekens, Filip Dujardin

Als mede-projectverantwoordelijke realiseerde Nele Stragier dit project iov.
 L’Escaut Architecture, waar zij als mede-verantwoordelijke, vennoot en bestuurster 10 jaar werkzaam was. Zij was verantwoordelijk voor het ontwerp tot het uitvoeringsdossier van het project. www.escaut.org

Het project omhelst de uitbreiding van het in het karmelietenklooster ondergebracht Fotografiemuseum te Charleroi. Ze ligt verborgen in de goed bewaard ommuurde tuin 
van het klooster. Door haar inplanting in de voormalige boomgaard ontsluit ze de museumtuin voor het publiek en de bewoners.
 De uitbreiding werd ontworpen in continuïteit van het klooster. De architectuur ervan 
speelt in op de intieme relatie met het klooster en zijn buitenruimte en vertroebelt de grenzen tussen binnen- en buitenruimte. Het parcours van het gebouw ontplooit zich
 rond deze nieuw gecreëerde parkruimtes en werpt meervoudige fotografische blikken
op zijn omgeving.

Het gebouw is opgevat als een scenografisch parcours dat de hedendaagse fotografie 
op een intrigerende manier laat ontdekken. Elke expozaal vormt een ruimte op zich
 en dient tegelijk als antichambre van de volgende. In dit parcours zijn ook de bibliotheek, 
de cafetaria, het auditorium en de administratieve burelen als sterke entiteiten met eigen karakter en sfeer verweven.

De constructie ervan werd gerealiseerd uit een betonnen onderbouw en een massieve 
houten bovenbouw. De huid van deze bovenbouw is een spel van aluminium gekleurde profielen dat werd gerealiseerd in samenwerking met de kunstenares Jeanine Cohen. 
Deze onthult zich als een fotografisch werk dat zich doorheen de dag transformeert 
op het ritme van de reflectie van het licht.

ESC - mph2

ESC - mph1

E_mph5

ESC - mph3

ESC - mphhhhh

E_mph7

ESC - mph4

< WERK