In haar  15 jarige  carrière als architect  realiseerde  Nele Stragier toonaangevende  nieuwbouw- en renovatieprojecten,  in eigen naam,  als
voor rekening van  L’Escaut Architecture, Périphériques Architectes en 51N4E Space Producers.

Haar ervaring strekt zich van onderzoeken en realisaties op stedelijk, landschappelijk en architecturale schaal tot de schaal van het object. Zij coördineerde projecten voor zowel privé als publieke bouwheren, op kleine en grote schaal, die werden gerealiseerd van  stedenbouwkundige analyse, over het architecturaal ontwerp tot de bouwkundige detaillering en uitvoering.

Haar benadering is verankerd in de overtuiging van de meerwaarde van communicatie en interactie. Zowel doorheen het proces van een project met de bouwheer, als in de ruimtelijke compositie, tot de integratie van het gebouwde object in zijn omgeving. De projecten ontstaan vanuit een kritisch ontwerpend onderzoeken van maatschappelijk-culturele, economisch-program-matorische, poëtisch-ruimtelijke, tijdloos-duurzame meerwaarden, om te resulteren in eigentijds karaktervolle gebouwen.

Deze aanpak zoekt dromen, wensen, behoeftes en ogenschijnlijke hindernissen te sublimeren en onverwacht ruimtelijke, uitzonderlijke, relationele, functionele en gevoelige antwoorden te formuleren.
De ruimtelijke en architecturale uitwerking krijgt vorm dankzij de zorg die uitgaat voor het technisch aspect van het bouwen en voor de gecreëerde sferen en het welzijn van zijn gebruikers.

Parcours
2000 –      Nele Stragier, Zelfstandig Architecte                           2009 – 2013  Vennoot en bestuurster, L’Escaut Architecture cvba
2003 – 2009  Projectverantwoordelijke, L’Escaut Architecture cvba, Brussel 2005 – 2011  Zaakvoerster MET Architectuur, Brussel
2002 – 2003  Projectverantwoordelijke, Périphériques Architectes, Parijs   2001 – 2002    Medewerkster, 51N4E Space Producers, Brussel
2000 – 2002    Production Design, scenografie kortfilms, Brussel en Parijs

Onderwijs
2010 –      Praktijkassistente, Faculteit Architectuur KULeuven, St-Lucas
2015 –      Presentaties in het kader van Architecture Research Moments,
internationaal netwerk rond architectuuronderzoek Arena
2006 –      Jurylid van master- en bachelorproef, St-Lucas Architectuur, KU
Leuven, La Cambre, Victor Horta, UCL Brussel
2006 –      Mentor van Masterstudenten Architectuur en Stedenbouw, St-Lucas 

Lezingen
2012         More than architecture, Bauhaus University of Weimar, L’Escaut
2012        Brussels Warehouses, VUB, Brussel, L’Escaut
2011          Transformation, Academie van Bouwkunst, Amsterdam, L’Escaut
2011        AZ lezingenreeks, Design Platform Limburg, Z33 Hasselt, L’Escaut
2010        Fragile lezingenreeks, St-Lucas Architectuur, Gent, L’Escaut
2009          Un collectif d’architectures?, Stuk Auditorium, Leuven, L’Escaut
2009         L’Escaut, une architecture du collectif?, Bozar, Brussel
2009          Lezingen ihkv Voorbeeldgebouwen, IBGE, Brussel
2006          Clashdag, St-Lucas Architectuur, Brussel, L’Escaut

Publicaties
2009                Groen Brussel! Inspirerende architectuur, Lannoo
2012                Het verhaal achter voorbeeldgebouwen in Brussel, Lannoo

Prijzen
2009                  Laureaat Voorbeeldgebouwen – Duurzaam Gebouw, Ministerie
Leefmilieu, Brussel